Project Nieuwe Haven Arnhem

Hokamo levert de electriciteitskabels voor het project Nieuwe haven Arnhem.

Bij het gebruik van dieselgeneratoren op schepen die liggen afgemeerd in de Nieuwe Haven van Arnhem ontstaat een enorme emissie van NOx, CO2 en PM10 (fijnstof). Deze emissies vervuilen de lucht in de naastgelegen stadsdelen van Arnhem en de ruimere omgeving. Dit kan voorkomen worden.

​Walvoorzieningen Nederland [WVN] is van mening dat het gebruik van verbrandingsmotoren waar mogelijk vervangen moeten worden door de levering van elektrische energie. WVN maakt dit mogelijk door middel van efficiënt ondernemerschap. Samen met lokale ondernemers worden op een maatschappelijk verantwoorde wijze walstroomvoorzieningen gerealiseerd.
Hierdoor kan de lokale uitstoot voor 100% worden weggenomen:

“Geen geluid, geen fijn stof en geen NOx en CO2 die de leefomgeving aantasten.”

​Er worden drie walstroomvoorzieningen aangelegd langs de kade van Nieuwe Haven. Met deze voorzieningen en aanvullende tussenkasten kunnen maximaal 15 grote cruise schepen worden voorzien van de elektriciteit benodigd gedurende afmeertijd in de Nieuwe Haven.